Înfiintăm cancelaria domnească

In vremea sa, chiar din primele zile de domnie, Vlad vodă s-a îngrijit de bunăstarea poporului.

 

Chiar dacă vremurile s-au schimbat, interesul nostru pentru vizitatori și cititori rămâne la fel de important.

Așa că Insuși Vodă va răspunde la scrisorile publicului. Răspunsurile le veți găsi aici săptămânal.